Xi Măng PCB 40
Xi Măng PCB 40

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

I.CẤP PHỐI THÔNG DỤNG :

(1m3)
XI MĂNG PCB 30
XI MĂNG PCB 40
ĐÁ (m3)
CÁT
(m3)

XI MĂNG
(kg)

NƯỚC
(m3)
ĐÁ (m3)
CÁT
(m3)
XI MĂNG
(kg)
NƯỚC
(m3)

VỮa XÂY TÔ
MAC 50

-
1,15
210
105
-
1,11
176
88
VỮa XÂY TÔ
MAC 150
0,857
0,483
278
185
-
-
-
-
VỮa XÂY TÔ
MAC 200
0,878
0,469
340
185
0,860
0,483
278
185
VỮa XÂY TÔ
MAC 250
0,885
0,435
401
185
0,85
0,466
324
185

II.BẢO QUẢN :

* Xi măng để nơi khô ráo, thông thoáng, kho có mái che.
* Xếp xi măng cao không quá 10 bao, cách mặt đất tối thiểu 10cm, cách tường tối thiểu 20cm

 

   
Được thiết kế bởi Cng ty TNHH MTV Xy Lắp An Giang
Mọi thng tin gp xin vui lng lin hệ theo địa chỉ Email
: constructagg@hcm.vnn.vn